საყოველთაო

საყოველთაო

საყოველთაო სამედიცინო სახელმწიფო დაზღვევა და სრული ინფორმაცია მის შესახებ

საყოველთაო დაზღვევა, ესაა სახელმწიფო ჯანმთელობის დაზღვევა, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ, თუ თქვენ უკვე არ ხართ კერძო კომპანიაში დაზღვეული