ქვეყნის გარეთ მოგზაურობამდე აუცილებლად უნდა შევიძინოთ დაზღვევის პაკეტი. მისი პირობების შესახებ უფრო მეტს ჩვენი სტატიის საშუალებით გაიგებთ